Skatt & Finans AB 

Åhus 

Vår strategi

Att med djup kunskap och unika samarbeten hjälpa dig att maximera utfallet av ditt företag...

Våra tjänster

Fåmansföretag

Jag kan vara ditt bollplank gällande skattereglerna för fåmansföretag. Inte som kontrollant det är Revisorns jobb, utan som den som försöker hjälpa dig att maximera ditt utfall. 

Utbildningar

Utbildar storbankerna i bland annat regelverket kring rådgivning, obligationsprissättning mm. 

Om oss

Med över 20 års erfarenhet av finansbranschen driver jag mitt konsultföretag med stort hjärta i att göra det bästa för mina kunder. Genom unika samarbeten kan vi skapa möjligheter som annars inte vore möjliga. Mycket handlar om att hitta en bättre skattemässig balans mellan mina kunders företag och dem själva som privatpersoner. 

 

Paller Svärd 

0700-921519

paller.svard@sharpio.se

För aktuella publika erbjudanden: www.belöningsprogram.nu

Uppföljning för befintliga kunder med login: www.sharpio.se

16:1 Skatt & Finans AB 

Svensk Investeringsanalys AB